NamsosMartnan 17.-19. august 2017

NamsosMartnan har en lang historie og er en flott tradisjon for byen vår. Hovedmålsetningen for Namsos Næringsforening er at NamsosMartnan skal fremstå som en seriøs handelsaktivitet som skal bringe mer folk til byens næringsliv. Martnan skal ha næring i fokus og dette ønsker vi å utvikle videre i årene som kommer. Det er under martnan regionbyen Namsos har mulighet til å vise våre omgivelser hva vi har å by på og vi ønsker å vise fram næringslivet i sin helhet.