Namsos Camping og Koronaviruset

Opphold:

Alt er nå åpent som normalt på Namsos Camping.

Vi ber alle om å følge myndighetenes anbefalinger og retningslinjer om å holde avstand, ha god håndhygiene, og å unngå store grupperinger også på campingplassen! Ved sykdom skal en ikke oppholde seg på campingplassen!

Aktiviteter:

Dresinbanen er foreløpig stengt, og det er uvisst når denne vil åpne i år. Vi håper å få til en åpning så raskt som mulig, men vi har en del arbeid som må utføres på linjen, samt at vi venter på tillatelse til å ta den i bruk. Det kan gå noe tid før denne vil åpne dessverre.