Generelle ordensregler ved Pluscamp Namsos

Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.

For gjester som har inngått avtale om sesongleie, gjelder regler for oppstillingsplasser og leiekontrakt i tillegg til nedenforstående. Reglene gjelder også hyttegjester.

Ankomst

Meld din ankomst i vakt/informasjon/resepsjon. Her oppgis navn og hjemstedsadresse. Legitimasjon forevises på forlangende.

Grupper innregistreres av reise-/gruppeleder. 
Er det spesielle forhold med boenheten din, si fra ved ankomst

Avreise

Dersom annet ikke er avtalt, skal campingtomten eller hytten forlates rent og ryddig og senest kl. 12.00.

Priser

All betaling skjer på forskudd. Betaling etter gjeldende priser. Se eget oppslag.

Opphold

Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el.tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger. Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform mv. må ikke settes opp uten betjeningens samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt. Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Ballspill skal skje på strand nedenfor campingen. Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet. Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, og lufting foretas på anvist sted eller utenfor campingområdet. Hundepose må brukes. Kjæledyr skal ikke tas med inn på servicebygget. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke. Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.

Ansvar

Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler.
Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.

WiFi

All nettsurfing og annen bruk skal følge Norsk lov. Campingplassen tar ikke ansvar for evt. misbruk av internett. Ulovlig fildeling er ikke tillatt. Egen router utenom campingplassens nettverk tillates ikke dersom dette benytter campingens nettverk som kilde. All bruk blir loggført og vil kunne spores tilbake til brukeren dersom dette kreves av offentlige myndigheter. Alvorlig misbruk medfører utestengelse fra campingens nettverk for alltid i tillegg til en mulig anmeldelse.

Parkering

Campingvognen parkeres med draget ut mot veien. Maks 1 bil pr. Enhet. Bilen parkeres mellom draget på egen vogn og draget på neste vogn. Bobiler parkeres med fronten mot veien.

Strømkabel

Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Strømkabelen skal være gummikabel 3×2,5 mm² og jordet. Kabelen skal maksimum være 25 meter lang og trukket ut av trommel. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand. Skjøteledning skal ikke brukes til kaffetrakter, kaffemaskin, tørketrommel, varmtvannsbereder, varmeovner eller varmepumper. Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installering i vognen. Oppdages feil på kabelutstyr vil de bli koblet fra og klippet!

Brannslukningsapparat

Alle vogner skal ha et 6. kg brannslukningsapparat og røykvarsler.

Propanledninger/annet

Propanledninger eller andre anlegg og innretninger på plassen skal være vedlikeholdt.

Avløp

Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samles opp og tømmes på dertil tilrettelagt sted.

Avfall/containere

Kun vanlige husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat + småting) skal kastes i våre sorterings containere. Annet avfall tas med og kastes av leietaker/eier selv.

Latrine

Tømming av latrine skjer på anvist plass. Se kart.

Ro på plassen

Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Bommen er stengt fra 23:00 til 07:00.

Ha en flott dag videre! :)